• slider
  • slider

تله پرداز

تعریف تله پرداز: شما میتوانید هنگام خرید از فروشگاهها و شرکتهای طرف قرارداد با آسان پرداخت ، با استفاده از این سرویس ، وجوه خود را پرداخت نمائید.

1. کد پذیرنده را وارد نمایید.برای اینکار کادر کد پذیرنده را لمس نموده و کد پذیرنده را وارد نمایید. در این صفحه لیستی از پذیرندگان پرکاربرد نیز آمده است. در صورتیکه پذیرنده مورد نظر شما در این لیست وجود دارد می توانید با حرکت دادن لیست،آن را انتخاب نمایید.در اینحالت کد پذیرنده انتخاب شده بصورت خودکار درج می شود

2. در صورت انتخاب پذیرنده از لیست ، مبلغ خرید را به ریال در کادر مبلغ وارد نمایید

3. در صورت فعال شدن کادر ورود شناسه پرداخت،شناسه پرداخت را وارد نمایید

4. در صورت فعال شدن کادر شماره موبایل توزیع کننده، شماره موبایل توزیع کننده را وارد نمایید

5. کلید مرحله بعد یا استعلام را لمس نمایید
در این بخش با ورود اطلاعات کارت،تراکنش انجام می شود

1. مشخصات پذیرنده و مبلغ را که در بالای صفحه مشاهده می شود، بررسی نمایید.در صورت عدم صحت می توانید با لمس دکمه بازگشت به صفحات قبلی رفته و آنها را تصحیح نمایید.

2. شماره 16 یا 19 رقمی روی کارت را وارد نمایید همچنین می توانید کارت مورد نظر را با لمس نمودن محل ورود شماره کارت از لیست کارت های پرکاربرد انتخاب نمائید.

3. رمز دوم (رمز اینترنت) را وارد نمایید.

4. جهت انجام تراکنش دکمه پرداخت را لمس نمایید.

5. نتیجه تراکنش به شما نمایش داده خواهد شد.